در ارتباط با بحران کنونی ميان اسرائيليان و فلسطينان و بالاگرفتن خشونت در منطقه، ستاره درخشش گفتگويی انجام داده است با دومقام فلسطينی و اسرائيلي. زياد ابوزياد وزير کابينه فلسطيني، از مشاورين آقای عرفات و مسئول امور بيت المقدس درتشکيلات خود مختار فلسطينی ـ که مرتبا” با آقای عرفات در تماس است،ـ و مارک رِگِوْ سخنگوی سفارت اسرائيل در واشنگتن.