نتايج مقدماتی انتخابات عمومی ديروز اوکراين ، از رقابت شديد سه حزب سياسی کشور حکايت دارد . درحاليکه حدود يک سوم آرا شمارش شده ، حزب کمونيست اوکراين ، و ، حزب اصلاح طلب به رهبری ويکتور يوشِچنکو نخست وزير پيشين ، هريک بيست درصد آرا را از آن خود ساخته اند و حزب اوکراين متحد به رهبری لئونيد کوچما ، رئيس جمهوری اينکشور باکسب ۱۶ درصد آرا در مکان سوم جای دارد . سی و هفت ميليون تن از مردم اوکراين برای شرکت در انتخابات ديروز ثبت نام کرده بودند تا ۴۵۰ عضو پارلمان کشور را انتخاب کنند . بگفته مسئولان برگذاری انتخابات ، بيش از ۶۵ درصد افراد واجد شرايط ، درانتخابات ديروز شرکت کردند .