گفت و شنودی با دکتر حسين لاجوردی درباره تروريسم در منطقه خاورميانه و ارتباط تروريسم با جمهوری اسلامی