صدام حسين رئيس جمهوري عراق يک هيات بلندپايه عراقي را به شمال افريقا اعزام کرده تامخالفت کشورهاي منطقه را در برابر حمله احتمالي آمريکا به منظور برکناري او،جلب کند. طارق عزيز،معاون نخست وزير عراق در اين سفر پيام صدام حسين را به رهبران تونس، الجزاير،ليبي و مراکش تسليم مي کند.در اوايل هفته نيز صدام حسين يک هيات بلندپايه ديگر عراقي به رياست عزت ابراهيم، معاون شوراي فرماندهي انقلاب عراق را به سوريه،اردن ،لبنان و مصر فرستاده است. اعزام هيات هاي عراقي همزمان است با سفر ديک چي ني، معاون رياست جمهوري آمريکا به خاور ميانه.آقاي چي ني با رهبران عرب پيرامون نحوه مبارزه جهاني با تروريسم و برخورد با عراق گفتگو مي کندپرزيدنت بوش از بغداد خواسته است به بازرسان تسليحاتي ملل متحد اجازه بازگشت به عراق را بدهد تا معلوم شود اين کشور به توليد جنگ افزار هاي کشتار جمعي مبادرت ورزيده است يا خير.