مسکو نيوزدات کام: گزارشی در مورد باز شدن يک راهروي دريايي بسيار مهم براي حمل کالا از اروپا به آسيا و برعکس، از طريق هندوستان به بندرعباس و روسيه. نيويورک تايمز: گزارشی درباره محاکمه سيامک پورزند روزنامه نويس اسير ايراني. واشنگتن پست و مرکوري نيوز: گزارشی در باره طرحِ بررسي هدف هاي اتمي امريکا وواکنش ايران. و گزارش سايت فارسي شيوا از يک نمايشگاه مد در ايران.