ششصد سرباز امريکايي و کانادايي بر فراز قله اي در يکي از نقاط کليدي کوه هاي شرق افغانستان سنگر گرفته اند تا جلوي فرار جنگجويان القاعده و طالبان را که بخواهند به پاکستان بگريزند، بگيرند. گمان نمي رود که بيشتر از صد نفر از جنگجويان دشمن، دو هفته پس از شروع عمليات موسوم به آناکوندا، در غارها و سنگر هاي دره شاهِيکوت، باقي مانده باشند. پرزيدنت بوش، در کنفرانس مطبوعاتي چهارشنبه خود در کاخ سفيد گفت که ارتش امريکا به جهانيان ثابت کرد که مي تواند با موفقيت و با سلاحهاي عادي، با يک نيروي چريکي بجنگد. رييس جمهور امريکا گفت که اطمينان دارد که در آينده نيز، نتيجه جنگهايي که عليه تروريستها خواهد شد، جُز اين نخواهد بود.