نيروهاي اسرائيلي امروز وارد دست کم سه منطقه تحت کنترل فلسطينيان در نوار غزه و کرانه باختري رود اردن شدند . بگفته مقامات فلسطيني سربازان اسرائيلي با حمايت تانک و بولدوزر امروز به اردوگاه بُرِيجْ در مرکز غزه رفتند و در جريان درگيريهائي که روي داد يک پليس فلسطيني کشته شد. فلسطينيان مي گويند که در کرانه باختري رود اردن نيز نيروهاي اسرائيلي وارد اردوگاه ظِيشِه در نزديکي بيت اللحم شدند و تعداد زيادي را براي بازجوئي بازداشت کردند. در اين ميان بگفته فلسطينيان در پي ورود سربازان اسرائيلي به شهر قلقيليه دو فلسطيني در جريان زد وخورد کشته شدند .