سفينه اکتشافي اوديسه يا حماسه مريخ مناطق گسترده اي را در سطح سياره مريخ کشف کرده که ظاهراً حاوي يخ است. دانشمندان آمريکائي مي گويند سفينه حماسه مريخ که از هفته گذشته شروع به نقشه برداري از سطه سياره سرخ کرده مقادير در خور توجهي هيدروژن نزديک قطب جنوب مريخ کشف کرده است. دانشمندان مي گويند وجود هيدرژن در مريخ نشانگر وجود احتمالي آب يخ زده در آن سياره است. اين کشف مؤيد اين نطريه است که زماني در سياره مريخ زندگي وجود داشته است.