مقامات نظامي آمريکا مي گويند حدود ۱۰۰ نفر از زندانيان القاعده و طالبان در باز داشتگاه گوانتانامو در کوبا اعتصاب غذا کرده اند . اين مقامات مي گويند اعتصاب غذا از بعد از ظهر چهارشنبه آغاز شد. در مورد علت اعتصاب غذاي زندانيان و اين که چه مدت طول خواهد کشيد گزارشي نرسيده است. تعداد اعتصابيون يک سوم کل زندانياني است که ماه گذشته به گوانتانامو منتقل شدند اين زندانيان جنگجويان شبکه تروريستي القاعده و رژيم سرنگون شده طالبان هستند .