02/26/02 ارتش لبنان سه مرد را به اتهام جاسوسي براي اسرائيل، از سال ۱۹۹۳ متهم کرده است. ارتش لبنان مي گويد اين سه نفر اطلاعاتي را در مورد حرکتها و جابجائيهاي ارتشهاي لبنان و سوريه و نيز فعاليتهاي حزب الله و برخي چهره هاي سياسي لبنان، دراختيار اسرائيل مي گذاشتند. در بيانيه ارتش لبنان گفته نشده است اين سه نفر کي و کجا بازداشت شدند .