سه شنبه 19 فوريه (اول اسفند 1380) - بنا به گزارشهاي رسيده پليس ترکيه سه مرد عرب را به ظن توطئه حمله به اسرائيل دستگير کرده است . سخنگوي پليس ترکيه اين سه نفر را به عنوان دو فلسطيني و يک اردني شناسائي کرده است. اين سخنگو مي گويد بازداشت شدگان در يک اردوگاه نظامي طالبان در افغانستان آموزش ديده اند و ظاهراً به طور غير قانوني از طريق ايران وارد ترکيه شده اند. پليس ترکيه مي گويد مظنونها قصد داشتند به استانبول رفته، از آنجا وارد اسرائيل شده و در يک منطقه شلوغ اقدام به بمب گذاري کنند .