دوشنبه 29 بهمن 1380 (18 فوريه 2002) - يک دادگاه کامبوج، محاکمه بيست تن از افراد مظنون به عضويت در يک گروه شورشي از جمله يک آمريکائي را به اتهام دست داشتن در تروريسم و عضويت در يک نيروي مسلح غيرقانوني آغاز کرد. اين محاکمه در ميان تدابير شديد امنيتي انجام مي شود و انتظار مي رود که دو هفته بطول انجامد . گفته مي شود که متهمان از اعضاي گروهي هستند که خود را مبارزان راه آزادي کامبوج مي خواند . اين گروه به تلاش در راه براندازي حکومت در نوامبر سال ۲۰۰۰ متهم شده است .

در جريان اين کوتاي نافرجام حملات متعددي با استفاده از نارنجک صورت گرفت که به کشته شدن دست کم چهار نفر انجاميد. سال گذشته ، حدود ۶۰ نفر به جرم دست داشتن در اين حملات ، محکوم شدند . رهبري اين گروه را يک آمريکائي کامبوجي تبار که مقيم ايالات متحده است برعهده دارد .