پلیس پاکستان می گوید ستيزه جويان يک دفتر کمک های غرب در منطقه مرزی شمال غربی پاکستان را مورد حمله قرار داده و دستِ کم ۴ نفر را به قتل رسانده اند.

پلیس می گوید مهاجمان روز چهارشنبه يک بمب منفجر کرده و به سوی دفتر مؤسسه «چشم انداز جهانی» در ناحيه مانسِهره، آتش گشودند. ملیت مهاجمان مشخص نشده است.

مانسِهره مرکزفعاليت برای کمک رسانی بین المللی به بازماندگان زلزله اکتبر ۲۰۰۵ پاکستان است که ۷۵۰۰۰ کشته بر جای گذاشت.