ارتش پاکستان می گوید یک موشک کروز را که قادر است کلاهک اتمی  حمل کند با موفقیت آزمایش کرده است.

به گفته مقام های نظامی، موشک «هاتف – ۸» که روز جمعه پرتاب شد در پاکستان ساخته شده است، ۳۵۰ کیلومتر برد دارد و می تواند از هواپیما پرت شود.

پاکستان و هند منظما موشک هایی را آزمایش می کنند. آنها از زمان استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۷۴، سه بار با یکدیگر جنگیده اند.