مقامات در پاکستان می گویند در نبردی در شمال غربی کشور، در نزدیکی مرز افغانستان، ۱۰ سرباز شبه نظامی و دست کم ۳۶ شورشی کشته شده اند.

زد و خورد روز چهارشنبه در منطقه عشایری باجور در گرفت. در آنجا ارتش پاکستان در پی حملاتی به منظور پاک کردن ناحیه از طالبان و شورشیان مرتبط با القاعده، دو بار اعلام پیروزی کرده است.

سربازان با حمایت هلیکوپترها و آتش سنگین توپخانه مخفی گاه های شورشیان را هدف گرفتند.

مقامات می گویند در جریان زد و خوردها ۲۳ ستیزه گر دستگیر شدند.

روز چهارشنبه همچنین نیروهای امنیتی پاکستان پنج شبه نظامی را در ناحیه «چهارباغ» سوات کشتند.