حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان در کنفرانس مشترک خبری خود در کابل در ۲۷ فروردین ۱۳۹۰
گفت و گوی مقام های بلندپایه افغانستان و پاکستان

یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان برای گفت و گو با حامد کرزی، رییس جمهوری و دیگر مقام های بلندپایه افغانستان به کابل رفته است.

قرار است چندین مقام ارشد پاکستان، از جمله روسای ارتش و سرویس های اطلاعاتی، به او بپیوندند.

صلح با طالبان، تجارت و بهبود امنیت از جمله مسائلی هستند که قرار است به آنها پرداخته شود.

مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در زمانی صورت می گیرد که مناسبات آمریکا با هر دو کشور متشنج است.