باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، می گويد به علت خشکسالی، دولت کمک های خود به دامداران و کشاورزان آمريکايی افزايش می دهد.
 
آقای اوباما روز شنبه در پيام هفتگی خود قول داد دولت وام های اضطراری با بهره پايين در اختيار کشاورزان و دامداران قرار دهد.
 
اوباما همچنين از کمک ۳۰ ميليون دلاری برای تامين آب خبر داده است.
 
امسال آمريکا يکی از بدترين خشکسالی ها را طی پنجاه سال گذشته، تجربه کرد.