به نظر ینس استولتنبرگ نخست وزیر نروژ، تاکسی بهترین جا برای آشناشدن با نظرات مردم است. آقای استولتنبرگ یک روز را در لباس مبدل پشت فرمان تاکسی گذراند، و مسافران را در شهر اسلو به مقصد رساند.

ویدیوهایی که نخست وزیر را در لباس راننده تاکسی نشان می دهد - و دو ماه پیش گرفته شده -  روز یکشنبه روی وبسایت یکی از روزنامه های پرتیراژ نروژ و صفحه فیسبوک نخست وزیر قرار گرفت.

این اقدام ابتکاری توسط یک آژانس تبلیغاتی و به صورت بخشی از کارزار انتخاباتی آقای استولتنبرگ انجام شد. دوربین های مخفی که در تاکسی کارگذاشته شده بود، نظرات مردم نروژ را درباره سیاست، و نیز واکنش آنها را - وقتی که دریافتند راننده تاکسی نخست وزیر کشورشان است - ضبط کرده است. 
در بخشی از این ویدیو، نخست وزیر نروژ اعتراف می کند که ۸ سال است پشت فرمان اتوموبیل ننشسته است. یکی از مسافران هم گفته رانندگی آقای استولتنبرگ تعریفی نداشت! 

رقیب اصلی حزب کارگر و آقای استولتنبرگ در انتخابات ماه آینده نروژ، حزب محافظه کار این کشور است.