ندا آقا سلطان در ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در تهران در ۲۷ سالگی کشته شد.
ندا آقا سلطان

ندا آقا سلطان روز سی ام خرداد ۱۳۸۸ در تهران بر اثر اصابت گلوله ای کشته شد. وبسايت شبکه خبری فارسی صفحه خاصی را به او اختصاص داده است و از شما دعوت می کند تا نظرات خود را درباره ندا، بازداشت شدگان و مقتولين روزهای پس از انتخابات در اين صفحه بنويسيد.