ناتو واحدی جدیدی به وجود آورده است که بر تروریسم، گسترش سلاح های کشتار و انهدام جمعی، و تهدید زیر ساخت های اطلاعات و انرژی متمرکز است.

ناتو روز چهارشبنه در بیانیه ای گفت واحد جدید، در ماه جاری آغاز به کار می کند و به مجموعه رو به گسترشی از «خطرات و چالش های غیر سنتی» خواهد پرداخت.

بیانیه حاکی است که سازمان جدید واحد های موجود در ستاد ناتو در بروکسل را در عملیات واحدی با تمرکز دقیق تر و آشکاری بیشتر، ادغام می کند.