ساختمان وزارت خزانه داری آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه شنبه ۱۴ اسفند«حرکت النجباء» عراق را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد.

این گروه نظامی که به فارسی «جنبش مقاومت اسلامی نجباء» هم نامیده می‌شود در عراق و سوریه فعال است و رابطه بسیار خوبی با جمهوری اسلامی ایران دارد.

موسس و دبیرکل این جنبش یک روحانی عراقی به ناماکرم الکعبی است که در اطلاعیه دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا به سایر اسامی و القاب او و گروهش نیز اشاره شده است.