با گذشت تنها چند ساعت از اجرای توافق آتش بس در يمن، نيروهای وفادار به دولت عبد ربه منصور هادی و گروه های شورشی مخالف او يکديگر را به نقض آن متهم می کنند.

گزارش های رسيده، از وقوع حملات هوايی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در صنعا پايتخت يمن، و چند حمله زمينی در شهر تعز در جنوب يمن حکايت دارند.

آتش بس میان شیعیان حوثی و نیروهای حامی رئیس جمهوری یمن از ظهر روز سه شنبه با ميانجيگری سازمان ملل متحد به اجرا در آمد و قرار است يک هفته ادامه يابد.