مردم در حاشیه جشن روز اتحاد در صنعای یمن، پرچم ملی یمن را حمل می کنند.
تظاهرات در روز اتحاد یمن در صنعا - ۲۲ مه ۲۰۱۶

انفجار بمب در دانشگاه صنعا در روز سه شنبه دست کم دو نفر را کشت. چند نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. 

هنوز کسی مسئولیت بمب گذاری را برعهده نگرفته است.

روز دوشنبه نیز بر اثر دو انفجار دست ۴۵ نفر در عدن کشته شدند و در انفجار یک مین در مرز یمن با عربستان سعودی هم یک گارد مرزی عربستان کشته و ۳ تن دیگر زخمی شدند.