اعضای دائم شورای امنیت از طرف های درگیر در جنگ یمن خواستند که توافق آتش بس را در شهر بندری حدیده به اجرا در آورند.

به گزارش رویترز، پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، روز سه شنبه ۲۱ اسفند، ابراز امیدواری کردند که اجرای توافق در حدیده به پایان درگیری چهار ساله در یمن منجر شود.

نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت در یک بیانیه اعلام کردند که به شدت نگران عدم اجرای توافق آتش بس هستند که دسامبر گذشته در مذاکرات استکهلم بدست آمد.