استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا
استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا

ساعاتی بعد از فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که دستور افزایش تحریم های اقتصادی علیه کره شمالی را صادر کرد، استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، از تحریم های جدید  آمریکا علیه پیونگ یانگ جزئیات بیشتری ارائه داد.

 استیون منوچین گفت از امروز به بعد، موسسات مالی بین المللی بین روابط بانکی با آمریکا و روابط بانکی با رژیم کره شمالی باید یکی را انتخاب کنند و نمی توانند با هر دو رابطه داشته باشند.

او ضمن دفاع از اثرات تحریم های پیشین