گونن سگو، از اعضای پیشین کابینه اسرائیل، به اتهام جاسوسی و انتقال اطلاعات به جمهوری اسلامی ایران، به یازده سال زندان محکوم شده است. 

جروزالم پست نوشت که این حکم پس از توافق وکیل سگو با دادستان صادر شده است. 

وزیر پیشین انرژی اسرائیل متهم شده است که اطلاعات مختلفی، از جمله درباره بخش انرژی اسرائیل به ایران منتقل کرده است.