هتل پنج ستاره «لندمارک» در امان پایتخت اردن، بزرگترین فلافل جهان را در کتاب رکوردهای «گینس» به نام خود ثبت کرد.
وزن این فلافل هفتاد و چهار کیلو و هفتصدو پنجاه گرم است.

برای پخت این بزرگترین فلافل جهان، از ۸۰ کیلوگرم نخود و پنج کیلو پیاز استفاده شده و در ۳۵۰ لیتر روغن گیاهی، سرخ شده است.

پس از ثبت این فلافل ، ۶۰۰ نفر آن را به عنوان پیش غذا خوردند.

فلافل غذایی پرطرفدار در کشورهای خاورمیانه است که به دلیل استفاده زیاد از فلفل به این نام مشهور شده و گفته می شود، ریشه آن به مصر باستان باز می گردد.