بانک جهانی می گوید قیمت های جهانی مواد غذایی بر اثر  خشکسالی در آمریکا و در اروپای شرقی به شدت بالا خواهد رفت.

در گزارشی که بانک جهانی منتشر کرده است گفته می شود قیمت ها در ماه ژوئیه ده درصد افزایش یافت ، و قیمت ذرت و سویا به بالاترین سطح رسید.

دمای بالای تابستانی  در آمریکا و در اروپای شرقی  بسیاری از کشتزارها را سوزانده و بوته ها و گیاهان را از بین برده است.


کیم یانگ کیم ، رییس بانک جهانی می گوید افزایش  قیمت ها " سلامت و رفاه میلیون ها نفر " را به ویژه در آفریقا  و خاورمیانه تهدید می کند.