سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و چهار نفر از مسئولان پیشین تشکل های مستقل کارگری در نامه ای به روسای قوای مجریه و قضاییه، خواستار آزادی فعالان کارگری زندانی و رعایت قانون در برخورد با اعتراضات کارگری شدند.

در این نامه مشترک که درسایت حقوق معلم و کارگر منتشر شده با اشاره به بازداشت های اخیر فعالان کارگری از جمله ابراهیم مددی و داود رضوی از نقض فاحش اصول متعدد قانون اساسی در برخورد با کارگران انتقاد شده است.

در ماه های اخیر و با بالا گرفتن اعتراضات صنفی کارگران گروهی از فعالان کارگری در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده اند.