تظاهرات زنان در شهر واشنگتن - ۲۹ دی ۱۳۹۷
تظاهرات زنان در شهر واشنگتن - ۲۹ دی ۱۳۹۷

هزاران نفر از زنان در شهرهای آمریکا و شهرهای مختلف جهان سومین تظاهرات سالانه موسوم به «راه پیمایی زنان» را برگزار کرده اند.

آنها در تظاهرات روز شنبه، ۲۹ دی، خواستار برابری جنسیتی، توجه به نگرانی های محیط زیستی، حقوق مهاجران و دیگر مسائل شده اند.

شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، یکی از شهرهایی است که این تظاهرات در آن برگزار شده است.