وحید هکانی از نوکیشان مسیحی که حدود سه سال در ایران زندانی بود
وحید هکانی از نوکیشان مسیحی که حدود سه سال در ایران زندانی بود

وحید هکانی از زندانیان عقیدتی و از نوکیشان مسیحی که حدود سه سال در ایران زندانی بود، به طور مشروط آزاد شد.

او به همراه همایون شکوهی، مجتبی حسینی و کوروش پرتویی در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ در شیراز بازداشت شدند.

این سه نفر در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به اتهام شرکت در جلسات خانگی، تبلیغ و ترویج مسیحیت، ارتباط با سازمان‌های مسیحی در خارج از کشور، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی، مجرم شناخته شدند و هر سه به حکم قطعی ۳ سال و هشت ماه زندان محکوم شدند.

وحید هکانی روز دوشنبه ششم بهمن ماه پس از ارائه «تعهد کتبی» به مأموران وزارت اطلاعات مبنی بر عدم شرکت در فعالیت‌ها، ‌اجتماعات و کلیساهای مسیحی به طور مشروط آزاد شد.