عکس تزئینی

بنا بر یک گزارش جدید سازمان جهانی بهداشت، دنیا برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر جهانی که می تواند ۸۰ میلیون نفر را از بین ببرد، آماده نیست.

به گزارش نیویورک دیلی نیوز، برای مثال یک پاتوژن (بیماری‌زا) تنفسی که به سرعت در حال گسترش باشد، نه تنها می تواند جان میلیون‌ها نفر از جمعیت جهان را به خطر بیاندازد، بلکه از جهات دیگر، از جمله مسائل اقتصادی و مالی، نیز بر کل کره زمین تأثیر می گذارد.

این گزارش توصیه می‌کند سیستم‌هایی  ایجاد شوند که بتوانند به طور مؤثر و نتیجه‌بخش در حرکتی پویشگرایانه که آمادگی جهانی ایجاد می‌کند، شیوع بیماری ها را تشخیص داده و جلوی آن را بگیرد.

آرشیو - ببمار مبتلا به سل با ماسک اکسیژن - حیدر آباد، هند ۲۰۱۸
سازمان «غذا و داروی آمریکا» داروی جدیدی را برای درمان سل تأیید کرد
سازمان «غذا و داروی آمریکا» داروی جدیدی را برای درمان سل تأیید کرد

در این گزارش هفت اقدام پیشگیرانه پیشنهاد شده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تعهد و سرمایه گذاری سران دولت‌ها، الگو قرار دادن اقدامات شایسته سازمان های منطقه‌ای، آمادگی بهتر در سیستم دولتی هر کشور، افزایش بودجه و محرک های مالی، و تقویت و پیشبرد سیستم های هماهنگی از سوی سازمان ملل متحد.

عکس تزئینی
اعلام وضعیت اضطراری در دو ایالت آمریکا به دلیل شیوع بیماری «هپاتیت آ»
اعلام وضعیت اضطراری در دو ایالت آمریکا به دلیل شیوع بیماری «هپاتیت آ»

اگر چه کشورهای دارای کمترین امکانات بهداشتی بیشتر در خطر هستند، ولی هیچ کشوری از بیماری‎‌های همه‌گیر جهانی مصون نیست.

Telegram Banner