به گزارش سازمان جهانی بهداشت، برای اولین بار تعداد مردان سیگاری در جهان کاهش یافته است.

مقامات سازمان جهانی بهداشت می‌گویند که این کاهش نشان می دهد تلاش‌ها برای پایان دادن به اپیدمی جهانی دخانیات موفقیت آمیز بوده است. این سازمان همچنین آن را تغییر عمده ای در مبارزه با دخانیات - که هر سال بیش از هشت میلیون نفر در جهان را می کشد - به شمار می‌آورد.

داده‌ها از ۱۴۳ کشور جهان نشان می دهد که رشد مصرف دخانیات در بین مردان، بعد از دو دهه رشد ثابت، متوقف شده است.

به گزارش سازمان جهانی بهداشت، در طول آن دوره از مجموع ۱.۴ میلیارد فرد سیگاری در جهان، ۶۰ میلیون نفر سیگار را ترک کردند. بیشترین میزان این کاهش در میان زنان بود، در حالی که در همان دوره تعداد مردان سیگاری ۴۰ میلیون افزایش داشت.

پژوهش جدید: مصرف کمتر از پنج نخ سیگار در روز هم به اندازه مصرف یک پاکت به ریه‌ها آسیب می‌رساند
پزشکان همواره می گویند مصرف سیگار، چه یک نخ و چه یک پاکت برای سلامتی مضر است؛ اما هنوز برخی تصور می کنند مصرف گاه به گاه سیگار از خطری که برای سلامتی دارد می کاهد.

 رودیگر کِرِچ، مدیر بهبود وضعیت سلامت در سازمان جهانی بهداشت، می گوید: «ولی اکنون برای اولین بار شاهد کاهش مصرف [دخانیات] هستیم. سازمان جهانی بهداشت پیش بینی می کند که تعداد مردان مصرف‌کنندگان دخانیات در سال ۲۰۲۰ حداقل ۲ میلیون نفر و تا سال ۲۰۲۵ حدود ۵ میلیون نفر کاهش می‌یابد.»

 

Telegram Banner