واتس‌اپ در کنار شبکه‌های اجتماعی جای بزرگی در میان کاربران جوان برای خود باز کرده است.

پیام رسان شرکت «واتس‌اپ» در راستای مقابله با انتشار اخبار جعلی و اطلاعات نادرست، ارسال مجدد یک پیام را برای کاربران به تنها پنج بار محدود می کند.

به گزارش وبسایت «ورج»، که اخبار فناوری را پوشش می دهد، در حالی که در آمریکا اخبار جعلی در شبکه اجتماعی فیسبوک مورد توجه بیشتری قرار گرفته، در دیگر کشورها انتشار اینگونه اطلاعات از طریق واتس‌اپ مشکل ساز بوده است.

برای مثال در برزیل، پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه اکتبر، چرخش اطلاعات جعلی و نادرست در مورد انتخابات، تئوری توطئه، و داستان های دروغین در مورد کاندیداها در واتس‌اپ، مشکلات زیادی به وجود آورد.