سازمان جهانی بهداشت از دانشمندان کشورها خواست در مبارزه و ریشه کنی عامل بیماری زیکا، راه های تازه ای را در کنار شیوه های سنتی بررسی و آزمایش کنند.

از جمله این راه ها به گفته سازمان جهانی بهداشت، عقیم کردن پشه نر و تکثیر گسترده آن از راه دستکاری در ژن این حشره است.

یکی دیگر از راه های مبارزه با زیکا ایجاد و تکثیر باکتری هایی است که جلو تخم ریزی پشه عامل بیماری را بگیرد.

با گسترش بیماری زیکا در قاره آمریکا و آلوده شدن ۳۰ کشور به ویروس این بیماری، گفته می شود به دنیا آمدن نوزادانی با جمجمه کوچک ناشی از نیش زدن مادران در دوران بارداری توسط این حشره است.