این دوره در کازینوی «موهیگن سان» در شهر آنکازویل ایالت کنتیکت برگزار شد.
این دوره در کازینوی «موهیگن سان» در شهر آنکازویل ایالت کنتیکت برگزار شد.

سازمان دهندگان می خواهند همه بدانند که نود و نهمین رقابت دختر شایسته آمریکا مثل رقابت‌های ملکه زیبایی یا دختر شایسته دوران مادربزرگ‌ها نیست؛ و برنده امسال دقیقاً همین امر را ثابت کرد.

کَمیل شِرایِر، مهندس بیوشیمی و دانشجوی داروسازی، از ایالت ویرجینیا، تنها چند دقیقه پس از انجام یک آزمایش علمی در بخش استعدادها، دختر شایسته آمریکا شناخته شد.

او در حالیکه یک روپوش سفید آزمایشگاه به تن کرده بود، با یک نمایش رنگارنگ آزمایش شیمی، حضار را شگفت زده کرد.

خانم شرایر که اصالتا از ایالت پنسیلوانیا است گفت با حضورش در این رقابت به عنوان یک «زن دانشمند»، امیدوار است بتواند «کلیشه‌هایی که پیرامون دختر شایسته در سال ۲۰۲۰ است» را بشکند.

تاج دختر شایسته سال ۲۰۱۹ بر سر دختری از آفریقای جنوبی قرار گرفت
زوزیبینی تونزی، دختر شایسته آفریقای جنوبی، تاج «دختر شایسته جهان» را بر سر گذاشت.

 

Telegram Banner