کشیش های جوان و تازه کار در مراسم جشنی در واتیکان نیایش می کنند. 

یک کاردینال در واتیکان از آمریکا و ایران التماس کرد که که از تشدید شرایط در منطقه خلیج فارس پرهیز کنند و در عوض خواستار دوستی سیاسی شده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، کاردنیال غنایی تبار، پیتر تورکسون در توئیتی اعلام کرد که روی زانوهایمان، دعا کنیم که آمریکا و ایران سلاح های جنگی خود را از غلاف بیرون نکشند.

​​او همچنین در توئیت دیگری خواستار دوستی سیاسی به جای اهریمن سازی شده است.

به گفته او، دوستی صلح می سازد و اهریمن سازی باعث کشتار می شود.

Telegram Banner