چهارصد کارگر کارخانه قند ورامین برای چهارمین روز پیاپی در اعتراض به تعطیلی کارخانه از سوی کارفرما، در محوطه کارخانه تجمع کردند. 

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران معتقدند کارفرما برخلاف قانون کارخانه را تعطیل کرده است.

کارگران قند ورامین پس از اعلام تعطیلی کارخانه در هفته گذشته نیز روزانه برای اعلام اعتراض در محوطه کارخانه حاضر می‌شدند.