سازمان ملل: تفاوت فاحش تعداد مردان و زنان فرهيخته در کشورهای زيادی ديده می شود

دانشگاه کورنل در ایالت نیویورک پوست مصنوعی برای ربات‌ها تولید کرده که قابلیت انعطاف و کشش دارد.

این پوست مصنوعی الکترونیکی نه تنها بیش از پوست انسان قابلیت کشش دارد بلکه حس می‌کند و در مقابل فشار و تماس واکنش نشان می‌دهد، چنانکه می‌تواند به ربات ها ظاهری مانند انسان بدهد.

 این پوست مصنوعی که حتی می‌تواند نوری با رنگ‌های متفاوت منتشر کند به هنگام تماس و فشار بر آن علائمی را به کامپیوتر می‌فرستد و مطابق برنامه‌ای که کامپیوتر تعیین کرده واکنش نشان می‌دهد.