نمایی از ساحتمان وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در شهر واشنگتن
نمایی از ساحتمان وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در شهر واشنگتن

ایالات متحده آمریکا با اعلام اینکه دولت غنا همکاری لازم را برای پذیرش شهروندانش که از آمریکا بازگردانده شدند انجام نمی‌دهد، محدودیت‌های صدور ویزا برای شهروندان آن کشور اعمال کرد.

به گزارش رویترز، وزارت امنیت میهن روز پنجشنبه ۱۱ بهمن اعلام کرد که این محدودیت برای گروه‌های خاصی از متقاضیان ویزا اعمال می‌شود و اگر دولت غنا همکاری مناسب نداشته باشد، دایره این اعمال محدودیت وسیع‌تر شده و تعداد بیشتری از متقاضیان را در بر خواهد گرفت.

وزیر امنیت میهن آمریکا گفته است که این اقدام غنا در نپذیرفتن شهروندان بازگردانده شده خود از آمریکا، نقض تعهدات بین المللی آن کشور است.