یک جنگنده اف-۳۵

واشنگتن، ترکیه را از دریافت تجهیزات مربوط به جنگنده آمریکایی اف-۳۵ منع کرد.

آمریکا می گوید اگر ترکیه خواهان دریافت تجهیزات این جنگنده است باید ابتدا توافق خرید سیستم دفاع ضد موشکی اس-۴۰۰ را لغو کند. این سامانه دفاعی روسی یکی از پیشرفته ترین سامانه های ضد موشکی در جهان است.

اما ترکیه هم زمان با تلاش برای خرید سامانه اس-۴۰۰، سفارش خرید ۳۰ جنگنده اف-۳۵ را نیز داده، و در مجموع قصد دارد ۱۰۰ فروند از این نوع هواپیما را از آمریکا بخرد.

ترکیه عضو ناتو است و آمریکا و متحدانش در ناتو می گویند اقدام ترکیه در خرید تجهیزات روسی، قابل قبول نیست.