کاخ سفید اعلام کرد آمریکا پذیرش ۱۰ هزار پناهجوی سوری را در برنامه کار خود قرار داده است.

آمریکا تا کنون یک هزار و ۵۰۰ پناهنده سوری را پذیرفته است اما اروپا از واشنگتن می خواهد در زمینه پذیرش هرچه بیشتر پناهجوی سور ی و کمک مالی به آوارگان جنگ داخلی در سوریه، اقدام بیشتری به عمل آورد.