بخش انگلیسی صدای آمریکا - دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه دوم اردیبهشت با طرح دو پرونده مرتبط با بروز تبعیض احتمالی فرصت‌های شغلی همجنسگرایان موافقت کرد. 

دیوان عالی آمریکا پذیرای دو پرونده خواهد بود که طرف‌های خواهان، مدعی هستند به دلیل گرایش جنسی خود، اخراج شده‌اند. دیوان عالی در دوره بعدی که از مهر ماه شروع می‌شود، به این پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد.

این دو پرونده با استناد به بخش هفتم لایحه حقوق مدنی ۱۹۶۴ خواهان حفظ همجنسگرایان و تراجنستی‌ها است. بند هفتم هرگونه اعمال تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، دین و جنسیت را ممنوع می‌کند.