سناتور بن کاردین
سناتور بن کاردین

بن کاردین سناتور دموکرات از ایالت مریلند، از آزادی عارف یونس فعال جمهوری آذربایچان استقبال کرد.

آقای یونس، و همسرش لیلا، به اتهام آنچه سرکوب جامعه مدنی و آزادی بیان توسط دولت آذربایجان گفته می شود ، دستگیر شدند.

بن کاردن در بیانیه ای می گوید اتهامات علیه عارف و لیلا یونس برآمده از انگیزه های سیاسی است و عقبگرد خطرناکی را برای وضعیت حقوق بشر در آذربایجان نشان می دهد.

وی همچنین از این که وضعیت قانونی عارف یونس علیرغم آزادی اش تغییر نکرده، و همچنین از ادامه بازداشت همسرش، ابراز ناراحتی کرده است.

سناتور کاردین همچنین از الهام علی اف رئیس جمهوری آذریایجان خواست سرکوب فعالان جامعه مدنی را متوقف کند.