نمایی از ساختمان کنگره آمریکا در شهر واشنگتن

دو طرح پیشنهادی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان با هدف پایان دادن به تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال آمریکا عصر پنجشنبه ۴ بهمن ماه در مجلس سنا به رأی گذاشته شد، که هیچکدام به تصویب نرسید.

طرح جمهوری‌خواهان، که مورد حمایت پرزیدنت ترامپ بود و بودجه درخواستی او برای ساخت دیوار مرزی را شامل می‌شد، ۵۱ موافق و ۴۷ مخالف داشت و حد نصاب ۶۰ رأی برای تصویب را کسب نکرد.

طرح پیشنهادی دموکرات‌ها هم - که خواستار بازگشایی دولت تا ۸ فوریه بود و بودجه ساخت دیوار را شامل نمی‌شد - ۵۲ موافق و ۴۴ مخالف داشت، که این طرح هم به حد نصاب لازم نرسید و رد شد.

اختلاف بین پرزیدنت ترامپ و دموکرات‌های کنگره بر سر بودجه ساخت دیوار در مرزهای جنوبی آمریکا به تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال انجامید، که حالا سی و چهارمین روز خود را سپری می‌کند.