بخش انگلیسی صدای آمریکا - سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب، روز سه شنبه، قطعنامه ای را ارائه کردند که بر مبنای آن در هر گونه توافق بر سر ارائه فناوری هسته ای آمریکا به عربستان سعودی، ریاض از ساخت جنگ افزار هسته ای منع شده است.

در این قطعنامه، در همکاری هسته ای غیرنظامی آمریکا، موسوم به توافق «۱۲۳»، ریاض اجازه غنی سازی اورانیوم و بازپردازش پلوتونیوم تولید شده در رآکتور- دو راه منتهی به تولید جنگ افزار هسته ای - را ندارد.

روشن نیست که آیا تمام ۱۰۰ عضو سنا از قطعنامه مشترک سناتورهای دموکرات جف مرکلی و اد مارکی و سناتور جمهوریخواه رند پال حمایت خواهند کرد یا نه. این قطعنامه برای دولت آمریکا الزامی به همراه نمی آورد.