وزارت دادگستری آمریکا
وزارت دادگستری آمریکا

یک مرد استرالیایی به اتهام نقض تحریم های آمریکا از طریق ارسال تجهیزات هوایی به خریداران ایرانی، به دو سال زندان در واشنگتن محکوم شد.

حکم او روز پنجشنبه ۱ اول فروردین صادر شد. دیوید لویک، شهروند ۵۷ ساله استرالیایی هفت سال پیش به نقض تحریم ها متهم شده بود.

او خود را در این پرونده گناهکار اعلام کرده است. لویک دسامبر ۲۰۱۸ از استرالیا تحویل آمریکا داده شد.

صادرات این اقلام بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ صورت گرفت و ارزش معامله غیرقانونی حدود ۲۰۰هزار دلار اعلام شده است.