مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه ایالت فلوریدا در پیامی در توئیتر از سرکوب آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی در ایران مانند مسیحی‌ها، نوکیشان مسیحی و بهایی‌ها انتقاد کرد.

​​آقای پمپئو نوشت جمهوری اسلامی سابقه طولانی در نقض حقوق اقلیت های مذهبی دارد.

ایالات متحده در سالهای اخیر در گزارش حقوق بشر به نقض گسترده حقوق اقلیت های مذهبی و قومی در ایران اعتراض کرده بود و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توئیتی به مناسبت روز کوروش از جمهوری اسلامی خواست که رژیم ایران از کوروش درباره رهبری اش بیاموزد و پیگرد قضایی بهایی‌ها، نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و دیگر گروه های اقلیت در ایران را متوقف کند.