شرکت خصوصی آمریکایی "اسپیس اکس" دوشنبه شب یک موشک حامل ۱۱ ماهواره مخابراتی را با موفقیت از مرکز فضایی کیپ کاناورال فلوریدا به مدار زمین پرتاب کرد.

در مرحله اول عملیات، دو دقیقه پس از پرتاب، شتاب دهنده موشک فالکون از بدنه آن جدا شد و تحت کنترل کامل به زمین بازگشت.

در مرحله دوم که کمی بعد روی داد، موشک به طور عمودی و دقیقا در پایگاه فضایی دیگری که در فاصله  ۹ کیلومتری مرکز پرتاب قرار داشت، به زمین نشست.

​​این نخستین بار است که موشکی که به مدار زمین پرتاب شده، تحت کنترل کامل به زمین باز می‌گردد.

پرتاب این موشک شش ماه پس از آن صورت می‌گیرد که یکی از موشک‌های شرکت اسپیس اکس به هنگام پرتاب به فضا، منفجر شد.