سامانه موشکی پاتریوت آمریکا در پایگاه هوایی اوسان کره جنوبی - آرشیو

ایالات متحده یک سامانه دیگر از موشکهای نوع پاتریوت را موقتا در کره جنوبی مستقر کرده است. این اقدام در پاسخ به آزمایش هسته ای و پرتاب یک موشک دوربرد از سوی کره شمالی انجام شده است.

در همین حال یک مصوبه قانونی با هدف قطع تأمین اعتبار مالی برای فعالیتهای هسته ای کره شمالی برای امضای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به وی تسلیم خواهد شد.

این در حالی است که هم جمهوریخواهان و هم دمکراتها در کنگره آمریکا هفتۀ پیش موافقت کردند که در  واکنش به یک سلسله اقدامات تحریک آمیز کره شمالی، علیه آن کشور شدیدا اقدام کنند.